Miten omistajayrittäjä ottaa verotehokkaasti rahaa osakeyhtiöstä?

Omistajayrittäjän kannattaa ajatella kokonaisuutta yritys ja yrittäjä ja suunnitella rahan otto henkilökohtaiseen käyttöön sen mukaan.

On eräitä yrityksen suorituksia yrittäjälle, missä kokonaisvero on negatiivinen. Näin on silloin, kun yrityksen vähennyskelpoinen meno on yrittäjälle verovapaa tulo. Näitä ovat matkakustannusten korvaukset, liikunta- tai kulttuurisetelit sekä lounassetelin hinnasta 25 %, kun yrittäjä maksaa yritykselle 75 % lounassetelin arvosta.

Saajalle verovapaita, yhtiölle vähennyskelpoisia ovat myös verohallinnon ohjeita noudattavat sairauskuluvakuutukset sekä terveyden- ja hammashoito. 

Svop-rahastoon maksettuja määriä voidaan palauttaa verovapaasti silloin, kun palautusta käsitellään luovutuksena ja palautus on enintään maksettu määrä. Tässä on huomioitava muuttunut verolainsäädäntö. 

Seuraavana on palkka, minkä vero on enintään 20 %, mikäli yrityksen tulos sen mahdollistaa eikä yrittäjällä ole muita ansiotuloina verotettavia tuloja.

Sen jälkeen on vuorossa osingot. Kun osinko on enintään 8 % nettovaroista ja enintään 150.000 €, osingosta 25 % on veronalaista pääomatuloa. Vero koko osingosta on siksi 7.5/8 %. Yhtiön ja osakkaan kokonaisvero on silloin 26/26.4 % 

Palkka,minkä vero on enintään 26 % on verorasitteeltaan yhtenevä yhtiön voiton ja em.osingon kokonaisveron kanssa.

Näiden jälkeen on edullisuusjärjestyksessä palkka, minkä vero on enintään 30/32 %, mikä vastaa pääomatulon veroa. Sen kanssa tasavertaisena ovat osakkaan pääomatulona verotettavat vuokrat ja korot. 

Näiden jälkeen tulevat yli 8 % nettovaroista olevat osingot, edellä esitettyjä suuremmat palkat ja ansiotulo-osingot. 

Oletuksena edellä kerrotussa on,että yrittäjä kuuluu yel:n piiriin.

Vuonna 2014 osingot perustuvat useimmiten voittovaroihin, mitä on verotettu 24.5 % tai sitä korkeammalla verolla. Silloin yo. prosentit ovat hiukan erilaiset, mutts edullisuusjärjestys ei olennaisesti muutu. 

Kaikkien edellä mainittujen maksujen osalta on luonnollisesti noudatettava voimassa olevia verolakeja ja-ohjeita.

Kuvattu järjestys on yleisluonteinen ja jokaisen yrittäjän kohdalla on syytä tehdä soveltuvat, yksityiskohtaiset laskelmat.

Julkaistu 25.12.2012
Päivitetty 23.1.2014