Palvelumme

Tilintarkastus

 • yritykset
 • taloyhtiöt
 • yhdistykset 
 • säätiöt

Tilintarkastuksen raportointi sisältää tilintarkastuskertomuksen lisäksi pöytäkirjan, muistion tai suullisen raportoinnin tarkastushavainnoista sekä terveystodistuksen yrityksen taloudellisesta tilasta. Tulokset käydään läpi yrityksen kanssa.

Tavoitteemme on tuottaa yritykselle lakisääteistä tilintarkastusta enemmän hyötyä neuvonnan ja lisäinformaation avulla.

Lausunnot ja todistukset

 • yhtiöiden perustaminen
 • TEKES,RAY,ELY-keskukset
 • autoilijoiden voimavaratodistukset 
 • yrityssaneeraukseen liittyvät lausunnot

Yritysmuodon muutokset, yritysjärjestelyt,riskienhallinta sekä verotus

 • tilintarkastajan lausunnot ja todistukset yritysmuodon muutoksissa
 • yritysmuodon muutosten toteutus  
 • tilintarkastajan lausunnot ja todistukset yritysjärjestelyissä
 • fuusioiden, jakautumisten ja liiketoimintasiirtojen toteutus
 • verotusasiat
 • osakassopimukset